RECENTE INSTAGRAM
Schoonheidsinstituut regio Westerlo - Studio Annabeaute | ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij schoonheidssalon Studio Annabeauté kan u terecht voor uw gelaatsbehandeling, lichaamsontharing, spray tanning, manicure, gellac, gelnagels en make-up. Boek vandaag nog uw afspraak!
schoonheid,schoonheidsspecialiste,schoonheid Westerlo,gelaatsbehandeling Westerlo,lichaamsontharing Westerlo,spray tanning Westerlo,manicure Westerlo,pedicure Westerlo,gellac Westerlo,gelnagels Westerlo,schoonheidsinstituut Oevel
15576
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15576,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling,
   aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon Annabeauté en de klant,
   tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.
 2. Verplichtingen van het schoonheidssalon
  1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden
   uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
  2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en
   de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele
   risico’s van de behandeling.
  3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
   informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te
   verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen
   voeren.
  5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar
   beroepscompetenties valt.
 3. Verplichtingen van de klant
  1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken,
   die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de
   behandeling.
  2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het
   schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
 4. Betaling
  1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en
   producten zichtbaar op de website en in het salon.
  2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor
   zolang de voorraad strekt.
  4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling
   en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante
   betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de
   rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een
   erkende vorm van elektronisch betalen.
 5. Annuleringsvoorwaarden
  1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te
   annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
  2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert,
   mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken
   behandeling bij de klant in rekening brengen.
  3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het
   schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de
   verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit
   datgene wat de wet hierover zegt.
 6. Garantievoorwaarden
  1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling
   en/of producten.
  2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
   1. De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het
    schoonheidssalon zijn aanbevolen.
   2. De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft
    opgevolgd.
   3. De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
   4. De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 7. Klachtenafhandeling
  1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient
   deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.
  2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
  3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling
   opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant
   zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
  4. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan
   kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
 8. Beschadiging & diefstal
  1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het
   schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
  2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie
   gemeld.
 9. Behoorlijk gedrag
  1. De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.
 10. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon [naam] en de klant is het
   Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en
   strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst
   bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde
   versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de
   overeenkomst.

Hey beautiful!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Studio Annabeauté. Zo houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en acties.