Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon Annabeauté en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.
 2. Verplichtingen van het schoonheidssalon
  1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
  2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
  3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
  5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
 3. Verplichtingen van de klant
  1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
  2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
 4. Betaling
  1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
  2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 5. Annuleringsvoorwaarden
  1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
  2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.
 6. Garantievoorwaarden
  1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
  2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
   1. De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
   2. De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
   3. De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
   4. De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 7. Klachtenafhandeling
  1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.
  2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
  3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
  4. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.
 8. Beschadiging & diefstal
  1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
  2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.
 9. Behoorlijk gedrag
  1. De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.
 10. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Studio Annabeauté en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden webshop

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Duur
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

STUDIO ANNABEAUTE
Dennenstraat 45
2260 Oevel (Westerlo)
E-mail: info@annabeaute.be
Telefoonnummer: +32 488 57 73 60
IBAN: BE25 9731 2764 7182
BTW: BE0543.977.582

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Onderneming aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren tot op heden enkel in België.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Artikel 3 – Ons Aanbod en uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is telkens voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres of afhalen in de winkel. Bevestig uw bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.
 5. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is STUDIO ANNABEAUTE bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
  Betalingsgegevens:
  STUDIO ANNABEAUTE
  Dennenstraat 45
  2260 Oevel (Westerlo)
  België
  IBAN: BE25 9731 2764 7182
  BIC: ARSPBE22

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als u goederen of diensten bij ons koopt, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kan uw bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf). Wij vragen uitdrukkelijk het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen. Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben of u heeft aangegeven dat u wil afzien van de overeenkomst, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald of indien gewenst via een ander betaalmiddel.
 2. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Dus bekijk het product gerust zoals u in de winkel zou doen. Voorbeeld: haal een tube crème uit het doosje en bekijk hem van alle kanten, maar draai de dop er niet af. Twijfelt u nog? Neem dan even contact met ons op. De kartonnen verpakking (de verzenddoos) mag weliswaar wel open gemaakt worden om uw product te kunnen inspecteren. Veel van onze producten kunnen wanneer ze gebruikt zijn om hygiënische redenen niet worden teruggenomen, wij kunnen ze immers niet meer verkopen. Heeft u een dergelijk product gebruikt en bent u niet tevreden, neem dan toch even contact met ons op. Wij horen graag waarom u niet tevreden bent en vaak is er wel een oplossing voor te vinden.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. U kan het retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres of een door u gekozen b-post servicepunt. STUDIO ANNABEAUTE kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 3 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
  Indien een product niet in voorraad is wordt dit duidelijk vermeld op de website op de productpagina, uw bestelling zal dan tussen 4 a 7 werkdagen geleverd worden.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die u besteld vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De terugzendkosten zijn voor onze rekening.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

 1. STUDIO ANNABEAUTE is momenteel nog een kleine firma waarin we zowel in behandeling kunnen zijn als met andere activiteiten binnen het bedrijf bezet kan zijn. Indien u klachten heeft, raden wij u aan een mail te sturen info@annabeaute.be. U kan ook bellen naar +32 488 57 73 60. Indien u niet meteen iemand aan de lijn krijgt, heb dan even geduld. Wij bellen u zo snel mogelijk terug. Eén ding kunnen we garanderen: we zoeken zo snel mogelijk een oplossing voor u.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

VERZENDEN & RETOURNEREN

VERZENDEN
TERMIJN
Betreft de verzending van bestellingen en pakketten, doen we altijd ons uiterste best om uw pakket zo snel mogelijk te leveren. Wanneer u uw bestelling hebt geplaatst voor 12u in de namiddag, is de kans groot dat u het de volgende dag al aankrijgt, het wordt op dezelfde dag verzonden. Het duurt ongeveer 1-2 werkdagen voor het geleverd wordt wanneer een product op voorraad is. Is het product niet op voorraad, kan u het wel bestellen, maar duurt het 4-7 werkdagen voor het geleverd wordt.
Als u uw bestelling in het weekend of op een feestdag hebt geplaatst, zal u misschien iets langer geduld moeten hebben.

VERZENDKOSTEN
STUDIO ANNABEAUTE werkt samen met sendcloud.be en b-post voor de verzending van onze pakketten. De standaard verzendkosten bedragen €7. Bestellingen vanaf en boven €50 worden gratis verzonden.
U kan ook opteren voor een levering aan een b-post servicepunt naar keuze, hiervoor geldt dezelfde levertermijn als een thuislevering. U heeft hierdoor meer keuzevrijheid om het pakket op te pikken in de buurt indien uw agenda een thuislevering niet toelaat.
Opgelet:

 • Uw pakket blijft 15 dagen aanwezig in het servicepunt.
 • Bij het ophalen van uw pakket dient u altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

OPHALEN
U kan uw bestelling ook komen oppikken bij STUDIO ANNABEAUTE, u dient hier wel een afspraak voor te maken via info@annabeaute.be of +32 471 24 58 13. Indien u binnen een straal van 10km van postcode 2260 woont, is dit de meest voordelige formule.

RETOURNEREN
TRY BEFORE YOU BUY
Ben je nog niet bekend met een productengamma van STUDIO ANNABEAUTE? Maak een afspraak via info@annabeaute.be en kom gratis proberen in onze shop in Oevel (België)! Wij stellen na een gratis consultatie een op maat gemaakt pakket op naar uw noden en wensen. Op basis van deze consultatie kunnen wij u in een later stadium ook verder helpen.
Veel van onze producten kunnen wanneer ze gebruikt zijn om hygiënische redenen niet worden teruggenomen, wij kunnen ze immers niet meer verkopen. Heeft u een dergelijk product gebruikt en bent u niet tevreden, neem dan toch even contact met ons op. Wij horen graag waarom u niet tevreden bent en vaak is er wel een oplossing voor te vinden.

14 DAGEN BEDENKTERMIJN
Niet tevreden met uw aankoop? Laat het even bezinnen gedurende 14 dagen om zonder opgave van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Dus bekijk het product gerust zoals u in de winkel zou doen. Voorbeeld: haal een tube crème uit het doosje en bekijk hem van alle kanten, maar draai de dop er niet af. Twijfelt u nog? Neem dan even contact met ons op. De verzenddoos mag weliswaar wel open gemaakt worden om uw product te kunnen inspecteren.

RETOURKOSTEN
De kosten om een artikel terug te sturen of te ruilen zijn voor verantwoordelijkheid van de klant. Dit geldt niet als wij zelf een fout hebben gemaakt of als er iets mis is met het geleverde product. Een item retourneren is steeds op verantwoordelijkheid van de klant. Indien het pakket laattijdig of niet aankomt (door fout van de gekozen leverancier bijvoorbeeld) bij ons, beloven wij geen terugbetaling.
Indien het pakket in zijn oorspronkelijke staat

KLACHTENAFHANDELING
STUDIO ANNABEAUTE is momenteel nog een kleine firma waarin we zowel in behandeling kunnen zijn als met andere activiteiten binnen het bedrijf bezet kan zijn. Indien u klachten heeft, raden wij u aan een mail te sturen naar info@annabeaute.be U kan ook bellen naar +32 488 57 73 60. Indien u niet meteen iemand aan de lijn krijgt, heb dan even geduld. Wij bellen u zo snel mogelijk terug. Eén ding kunnen we garanderen: we zoeken zo snel mogelijk een oplossing voor u.

BETAALMETHODEN
Je kan op de STUDIO ANNABEAUTE webshop op volgende manier afrekenen:
iDeal:
Als je toegang hebt tot internetbankieren dan kun je via iDeal betalen.
Bancontact/Mister Cash/Maestro:
Met deze debetkaarten kan je veilig afrekenen
BANK-overschrijving:
Je kan ook betalen met een bankoverschrijving, maar de verzending gebeurt pas wanneer wij het bedrag hebben ontvangen.